Relacje geometryczne

Odkryj Parabuild: Tworzenie 3D modelu konstrukcji z relacjami geometrycznymi i responsywnością. Projektuj bez programowania, korzystaj z potężnych połączeń i makr, a wszystko to dzięki Modelerowi Kontekstowemu. Efektywność projektowania budynków na nowym poziomie!

Podczas szczegółowego projektowania budynku wiele połączeń i elementów będzie powtarzalnych, a często będą potrzebne zmiany w modelu. Dlatego ważne jest, aby Twoje rozwiązanie do projektowania konstrukcji oferowało model 3D, w którym siatka, elementy, części i śruby są ze sobą powiązane i dostosowują się do zmian. 

Oczywistym wyborem do wdrożenia tego są relacje geometryczne rozwiązanie, które odniosło duży sukces w projektowaniu mechanicznym CAD, ale nigdy nie zostało przyjęte w projektowaniu konstrukcji stalowych. Powód jest oczywisty: w jednej konstrukcji występuje tysiące geometrii, co generowałoby zbyt dużo pracy dla projektanta, aby ręcznie ograniczać wszystkie. Innym wyzwaniem jest oprogramowanie samo w sobie: obliczanie dużych, ograniczonych modeli, zajmuje mechanicznemu oprogramowaniu CAD dużo czasu. 

W Parabuild wprowadzamy nową technologię, aby sprostać tym wyzwaniom. Problem wydajności został rozwiązany dzięki stworzeniu własnego solvera geometrycznego, zaprojektowanego specjalnie dla sektora konstrukcyjnego. Tworzenie relacji manualnie jest potrzebne tylko dla projektantów, którzy chcą tworzyć niestandardowe połączenia i makra. Szablony mogą być łatwo stosowane w dowolnym modelu 3D, a Parabuild zajmie się kopiowaniem relacji. Elementy i poszczególne części można efektywnie rozmieszczać za pomocą Modelera Kontekstu i zostaną one automatycznie ograniczone. 

Czym są relacje geometryczne 

Relacje to wiązania, które mogą być zastosowane dla geometrii, aby zdefiniować ich rozmiar, lokalizację oraz orientację. Może to być użyteczne, żeby myśleć o nich jako o ograniczeniach; kiedy jest ich zastosowanych wystarczająco dużo na geometrii, jej lokalizacja i rozmiar są w pełni zdefiniowane, więc wówczas mogą być obliczone przez solver geometryczny. Niektóre przykłady to: odległość, kąt, równoległość, prostopadłość, współosiowość czy zbieżność. 

Pobierz DEMO już teraz i przekonaj się, jak Parabuild może ułatwić twój proces projektowania konstrukcji stalowych!

System równań 

Gdy twoje niestandardowe połączenie lub makra są nieco bardziej skomplikowane, wykorzystaj równania. Łącz standardowe operacje (mnożenie, dzielenie, dodawanie, …), standardowe funkcje (round, log, abs, …) z trygonometrią (sin, cos, tan, …) w celu automatyzacji obliczeń. Równania mogą być również warunkowe, za pomocą instrukcji switch. 

Relacje są opcjonalne 

W niektórych przypadkach możesz po prostu chcieć rysować elementy lub części bez ich wzajemnego powiązania. Jest to w pełni akceptowalne, a model 3D może być mieszaniną elementów ograniczonych i nieograniczonych. Na przykład: dwie nieograniczone elementy mogą nadal mieć ograniczone połączenie lub makro między nimi, a połączenie lub makro zostanie zaktualizowane, gdy zmienią się elementy. 

Responsywny model 3D 

Siatka, rama, połączenia, elementy i śruby są ze sobą powiązane i dostosowują się, gdy jest to potrzebne. Gdy zmienia się siatkę, rama się dostosuje, a gdy zmienia się rama, połączenia również się dostosują. To nie tylko przynosi korzyści w zakresie produktywności podczas korekty, ale także daje możliwość ponownego wykorzystania niektórych regularnie rysowanych elementów budynku. 

Dostosowywanie bez programowania 

Standardowe połączenia i makra w Parabuild są w pełni zdefiniowane poprzez relacje geometryczne w szablonowych rysunkach. To oznacza, że modyfikowanie istniejących połączeń oraz dodawanie nowych spersonalizowanych połączeń jest możliwe bez zatrudniania programisty czy pisania kodu. 

Potężne połączenia i system makr 

Aby zmaksymalizować efektywność modelowania, połączenia są ograniczone wewnątrz szablonów rysunków, co pozwala na ich ponowne wykorzystanie w modelu 3D budynku po prostu poprzez kliknięcie na elementy, które mają być połączone. Udostępniane są standardowe szablony połączeń, ale każdy projektant może stworzyć własne. Każdy szablon jest tworzony za pomocą narzędzi dostępnych dla wszystkich projektantów, bez konieczności programowania ani jednej linii kodu. Makra działają w ten sam sposób i mogą obejmować wiele połączeń, tablic i elementów. Przykłady dostarczanych standardowych makr to skarpowanie, kratownice, krokwie, drabiny klatkowe, itd… 

Modeler kontekstowy 

Zaprojektowany specjalnie dla branży budowlanej, Modeler Kontekstowy pomaga w szybkim i precyzyjnym rysowaniu elementów ramy, które są automatycznie relacjonowane z siatką oraz z sobą nawzajem. Może również rysować pod-części, które zostaną automatycznie zrelacjonowane z elementami lub innymi częściami. Generuje to nową geometrię, która została automatycznie połączona z geometriami bazowymi za pomocą relacji, dzięki czemu otrzymasz połączony model, który reaguje na zmiany w projekcie. Dużą zaletą jest to, że możesz modelować bezpośrednio w 3D, bez uciążliwych pośrednich kroków i nadal uzyskać w pełni połączony model.