Konstrukcje stalowe 3D

Parabuild: Efektywne Modelowanie Konstrukcji Stalowych 3D Oferujemy intuicyjne, elastyczne i szybkie narzędzia dla projektantów, inżynierów i producentów. Nasza potężna biblioteka połączeń i makr ułatwia tworzenie i dostosowywanie połączeń. Modeler Kontekstowy zapewnia precyzyjne rysowanie 3D bez zbędnych kroków. Relacje geometryczne automatyzują powiązania między elementami. Efektywność w projektowaniu stali.

Efektywne modelowanie konstrukcji stalowych 3D 

Naszym głównym celem jest sprawienie, aby projektanci konstrukcji stalowych, inżynierowie oraz producenci byli jak najbardziej produktywni. Dlatego idealne oprogramowanie dla nich powinno być intuicyjne, przyjazne użytkownikowi, efektywne oraz elastyczne. 
Ponieważ detalowanie stali wiąże się z wieloma elementami, upewniliśmy się, że modelowanie jest szybkie i proste. 

Silny system połączeń i makr 

Pierwszym unikalnym rozwiązaniem Parabuild jest potężny system połączeń i makr. Obszerna standardowa biblioteka połączeń jest nie tylko wygodna i łatwa w użyciu, ale każda z nich jest tworzona przy użyciu narzędzi dostępnych dla wszystkich kreślarzy, bez konieczności programowania pojedynczej linii kodu. Każde standardowe połączenie, zarówno to podstawowe, jak i to użytkownika, znajduje się w szablonowym rysunku, co oznacza, że projektant może je dostosować do swoich własnych potrzeb. Parabuild to jedyny na rynku program do szczegółowego projektowania konstrukcji stalowych, który pozwala użytkownikowi definiować dowolny rodzaj połączenia bez konieczności programowania.

Nowo utworzone połączenia są całkowicie zintegrowane z istniejącym systemem połączeń, co ułatwia ich ponowne wykorzystanie we wszystkich projektach. Makra są tworzone w taki sam sposób oparty na szablonach jak połączenia i mogą składać się z dowolnej liczby elementów, połączeń, dynamicznych tablic i pod-makr. Przykłady dostarczonych standardowych makr to podpory, kratownice, rygle, krokwie, drabiny klatkowe itp.…

Pobierz DEMO już teraz i przekonaj się, jak Parabuild może ułatwić twój proces projektowania konstrukcji stalowych!

Szybkie i proste modelowanie 3D 

Drugim najpotężniejszym rozwiązaniem Parabuild jest Modeler Kontekstowy, czyli nowe narzędzie umożliwiające proste i szybkie rysowanie oraz detalowanie struktur. Żaden budynek nie jest w pełni standardowy, więc wiele standardowych makr i połączeń nie spełnia wymagań. Zaprojektowany specjalnie dla branży budowlanej, Modeler Kontekstu pomaga w szybkim i precyzyjnym rysowaniu elementów ramy i podzespołów, wszystkich ze sobą powiązanych i reagujących na zmiany. Interfejs nie mógłby być bardziej intuicyjny: zakomunikuj Parabuild, czego potrzebujesz prostymi słowami i wskaż miejsce, w którym tego potrzebujesz. Parabuild pokaże tymczasowy element zależny od położenia kursora oraz elementów konstrukcyjnych w jego pobliżu. Przesuwaj kursor, a proponowane będą różne rozwiązania, z magnetycznym przyciąganiem do krawędzi lub środków. Wynikiem jest nowa geometria, która została automatycznie połączona z geometriami bazowymi za pomocą relacji geometrycznych. Dużą zaletą jest to, że możesz modelować bezpośrednio w 3D, bez uciążliwych pośrednich kroków, i nadal uzyskać w pełni połączony model. 

Relacje geometryczne 

Siłą napędową prostego, ale potężnego interfejsu są relacje geometryczne. Chociaż w Parabuild jest to zautomatyzowane, wszystkie geometrie są we sobą powiązane za pomocą prostych reguł (równoległość, odległość… itd.) oraz obliczane przez kalkulator geometryczny. Pozwala to na ponowne wykorzystanie połączeń i makr oraz ułatwia aktualizację rysunków, gdy zachodzą zmiany.