Modeler kontekstowy

Nasze narzędzie Context Modeler oferuje naturalną komunikację z programem, pozwalając szybko rysować i modyfikować geometrię. Intuicyjny interfejs reaguje na Twoje potrzeby, dostosowując się do kontekstu. Przesuwaj kursor, a Parabuild proponuje rozwiązania. Responsywny model 3D dostosowuje się do zmian. Łatwa edycja in-place i proste wprowadzanie kontekstowe. Twórz w 3D bez zbędnych kroków.

Szybkie i łatwe modelowanie konstrukcji 

Kiedy standardowe makra i połączenia z biblioteki nie są wystarczające do ukończenia struktury, ważne jest nie tylko szybkie i łatwe tworzenie oraz pozycjonowanie geometrii, ale także łatwość do modyfikowania i reagowania na zmiany. 

Aby sprostać tym wymaganiom, stworzyliśmy Context Modeler – interfejs, który komunikuje się z użytkownikiem w najbardziej naturalny sposób, innymi słowy interfejs, który zainspirowany jest tym, jak ludzie ze sobą komunikują: oferuje pewny kontekst i wskazuje pożądane miejsce. 

Szybkie modelowanie ram 

Aby dodać indywidualne elementy konstrukcyjne, takie jak belki, słupy, dźwigary, słupki, dźwigary poprzeczne i krokiewki, użyj Context Modeler, aby osiągnąć maksymalną produktywność. Przesuwaj kursor po ekranie, a Parabuild proponuje sensowne rozwiązania na podstawie położenia kursora, dostępnych elementów i dodatkowego kontekstu. Powiedz oprogramowaniu, czego potrzebujesz, i wskaż miejsce, w którym tego potrzebujesz, a nowy element ramy zostanie automatycznie dostosowany do siatki, łącząc elementy lub linie ramy. 

Intuicyjny interfejs 

Interfejs użytkownika jest bardzo intuicyjny. Wystarczy powiedzieć Parabuild, czego potrzebujesz, klikając na obrazy, które reprezentują to, czego oczekujesz, a następnie wskaż miejsce, gdzie to ma być umieszczone. Parabuild automatycznie utworzy tymczasowy element, który dostosuje do położenia kursora i innych elementów konstrukcyjnych w jego otoczeniu. Przesuwaj kursor wokół, a program zaproponuje różne rozwiązania, które przyciągną się do krawędzi lub środków punktów, aby ułatwić tworzenie modelu. 

Automatycznie powiązane geometrie 

W efekcie dostajesz nowy kształt lub element geometryczny, który jest automatycznie dopasowany i powiązany z istniejącymi elementami bazowymi poprzez określone ograniczenia geometryczne. Po utworzeniu tego nowego elementu nadal masz możliwość modyfikowania jego rozmiarów lub wybierania innych punktów odniesienia, jeśli taka modyfikacja jest potrzebna lub pożądana. 

Szybkie modelowanie 

W tych sytuacjach, gdy standardowe połączenia i makra okazują się niewystarczające, można tworzyć części z minimalnym wysiłkiem, korzystając z narzędzia Context Modeler. Po wybraniu typu części przesuwaj kursorem po modelu, a Parabuild w czasie rzeczywistym proponuje umiejscowienie części odpowiedniego dla danego miejsca i kontekstu. Nowa część jest automatycznie powiązana z odpowiednimi elementami lub innymi częściami i zostanie zaktualizowana w przypadku zmian w tych elementach. To oznacza, że większość części można rysować bez zmiany widoku ani układu współrzędnych i przy minimalnej liczbie kliknięć, uzyskując jednocześnie bardziej zaawansowany, inteligentny model 3D. 

Responsywny model 3D 

Siatka, konstrukcja ramy, połączenia, części i śruby wszystkie są ze sobą powiązane i dostosowują się w razie potrzeby. Gdy zmienia się siatkę, rama dostosuje się do tych zmian, a gdy zmienia się rama, połączenia dostosują się do nowych warunków. To nie tylko zwiększa produktywność podczas rewizji, ale także daje możliwość ponownego wykorzystania niektórych regularnie rysowanych komponentów budowlanych. 

Edycja In-place 

Korzystając z narzędzia Context Modeler, wystarczy kliknąć na część, aby wyświetlić wszystkie wymiary, które określają jej położenie i rozmiar. Bez konieczności otwierania okna dialogowego, możesz to zrobić bezpośrednio na swoim rysunku 3D. Przeciągnij wymiary, aby zmienić rozmiar. Kliknij przycisk odniesienia, aby zmienić część lub części odniesienia. 

Proste wprowadzanie kontekstowe 

Powiedz Context Modelerowi, czego potrzebujesz, za pomocą prostych typów, takich jak belka, kolumna, usztywnienie, płyta końcowa, a także koncepcji, takich jak wyrównanie płyt/osi/siatki lub umiejscowienie wewnątrz/na zewnątrz profilu elementu. Potrzebujesz umieścić element na tylnej stronie elementu? Nie trzeba zmieniać widoku ani układu współrzędnych, wystarczy kliknąć przycisk „Tylnej Strony” w kontekście, a Context Modeler zajmie się resztą. Dostarczanie takich kontekstów pomaga zawęzić opcje i szybciej uzyskać gotową geometrię. 

Pobierz DEMO już teraz i przekonaj się, jak Parabuild może ułatwić twój proces projektowania konstrukcji stalowych!

Łatwe rotacje 

Jeśli orientacja zaproponowana przez Context Modeler nie jest tą, którą potrzebujesz, użyj klawiszy strzałek na klawiaturze lub przycisków na ekranie, aby przejść do kolejnej prawidłowej orientacji, która spełnia podane wymagania. Nie ma potrzeby wprowadzania kątów ani punktów odniesienia. 

Modelowanie bezpośrednio w 3D 

Korzystanie z tej metody oznacza pominięcie uciążliwych kroków mieszanej pracy w 2D/3D i zamiast tego wykonywanie wszystkiego bezpośrednio w trójwymiarowym środowisku.