Cennik

Licencje komercyjne

PARABUILD
LT REGULAR

(do 1250 obiektów na rysunku)
PARABUILD
LT MAX

(do 2500 obiektów na rysunku)
PARABUILD
FULL VERSION

(nielimitowana ilość obiektów na rysunku)
Licencja dożywotnia1900€2900€4900€
MAINTENANCE392€ / rok520€ / rok740€ / rok

Ceny nie zawierają podatków, VAT ani opłat. Wszystkie produkty są wysyłane drogą elektroniczną.

Opieka techniczna obejmuje wszystkie aktualizacje wydane w okresie jej trwania. Opieka techniczna nie obejmuje wsparcia technicznego/pomocy technicznej.

Porównanie wersji

Wersje LT mają tylko 3 ograniczenia w porównaniu do pełnej wersji Parabuild (Full Version):
-Komenda „Feed Excel to Macros” nie działa na licencjach LT (https://www.parabuild.com/downloads/Parabuild-v6-Reference-Manual/Feedingexcelvaluestomacrosandarr.html)
-Licencje sieciowe (Floating Network) nie są dostępne dla licencji LT.
-Licencja LT Regular ogranicza liczbę części do 1250 na projekt, a licencja LT Max ogranicza liczbę części do 2500 na projekt.

Wybór pomiędzy wersjami LT (Regular lub MAX) mocno zależy od rozmiaru projektu i ilości szczegółów, które są rysowane. Na przykład, dla konstrukcji ramy portalowej będzie potrzebnych dużo więcej części/obiektów, jeśli również narysowane zostaną obudowy. Parabuild liczy ilość obiektów wewnątrz rysunku jedynie w celu weryfikacji limitu poszczególnych wersji LT.


Jakie obiekty Parabuild wlicza do limitu :
(Każda z tych części zostanie policzona jako 1 część/ 1 obiekt, z wyjątkiem śrub)

  • Profile
  • Płyty
  • Konstrukcje (np. stopień schodowy i podpory to przykłady obiektów konstrukcyjnych)
  • Objętości (są to specjalne kształty, które nie mogą być rysowane jako profile)
  • Spawy
  • Śruby (śruba jest liczona jako jedna czwarta część, więc 4 śruby zostaną policzone jako 1 część)

Jakich obiekótw Parabuild nie wlicza do limitu:

  • Wszystkie obiekty AutoCAD/BricsCAD, takie jak linie, polilinie, tekst, wymiary, bryły 3D, tabele itp.
  • Wszystkie obiekty 2D Parabuild, takie jak adnotacje, symbole spawania, widoki i arkusze.
  • Wszystkie obiekty 3D Parabuild, które nie są generowane, takie jak makra, tablice, itp.

Oto przykładowe projekty wraz z liczbą części, jakie zostały zliczone przez Parabuild:

1000 części/ obiektów
2050 części/obiektów
1150 części/obiektów
4500 części/obiektów

Jeśli nadal nie wiesz, którą wersję wybrać i chcesz dowiedzieć się, jak duży może być projekt dla określonej licencji, możesz użyć wersji próbnej, narysować strukturę, a następnie użyć menedżera licencji, aby sprawdzić, jak Parabuild liczy części w projekcie. Całkowita liczba części w bieżącym rysunku jest widoczna na dole okna dialogowego licencji. 

https://www.parabuild.com/downloads/Parabuild-v6-Reference-Manual/Licensemanagement.html