Makra

Tworzenie makr w Parabuild to klucz do automatyzacji powtarzalnych części budynków. Nasze elastyczne i zdefiniowane przez użytkownika makra pozwalają na tworzenie standardowych i niestandardowych połączeń bez konieczności programowania. Wykrywanie kolizji w czasie rzeczywistym, inteligentne kopiowanie, stabilizacja, dźwigary i adaptacyjne tablice - to tylko niektóre z zaawansowanych funkcji, które ułatwiają projektowanie konstrukcji.

Aby zautomatyzować modelowanie większych części budynku, możliwe jest połączenie dowolnej liczby elementów, macierzy i połączeń w grupę geometrii, którą nazywamy makrami. Zaletą korzystania z makr jest automatyzacja powtarzalnych części budynku. Elastyczne, zdefiniowane przez użytkownika makra można tworzyć, upewniając się, że istnieje w pełni ograniczony szablon rysunku. Gdy raz zostanie utworzony taki szablon rysunku, można go wykorzystać w dowolnym projekcie. 

Przykłady dostępnych standardowych makr obejmują szkarpowanie, kratownice, krokiewki, drabiny klatkowe, ramy portalowe i wiele innych. 

Dostosowywanie bez konieczności programowania 

Standardowe makra w Parabuild są w pełni zdefiniowane za pomocą ograniczeń geometrycznych w szablonach rysunków. Oznacza to, że można modyfikować istniejące makra lub dodawać nowe niestandardowe połączenia bez konieczności wynajmowania programisty ani pisania kodu. Parabuild jest jedynym oprogramowaniem do konstrukcji stalowych, które pozwala użytkownikowi definiować dowolny rodzaj makra bez konieczności programowania. 

Wykrywanie kolizji w czasie rzeczywistym 

Parabuild automatycznie wykrywa kolizje między częściami podczas edytowania połączeń i makr. Jest również sprawdzane, czy zachowana jest odpowiednia odległość między śrubami a krawędziami lub odległość między otworami. 

Wielozadaniowy edytor 

Edytor makr nie ogranicza cię w wykonywaniu innych czynności na rysunku. Śmiało dokonuj zmian w modelu 3D, dokonuj pomiarów lub edytuj inne makra lub połączenia, podczas gdy edytor jest otwarty i dostępny do dokonywania dalszych zmian. 

Automatyczne dostosowanie Modelu 3D 

Siatka, rama, połączenia, części i śruby są ze sobą powiązane i dostosowują się w razie potrzeby. Gdy zmienia się siatkę, rama dostosuje się do tych zmian, a gdy zmienia się rama, połączenia dostosują się do nowych warunków. To nie tylko zwiększa produktywność podczas rewizji, ale również daje możliwość ponownego wykorzystania niektórych regularnie rysowanych komponentów budowlanych. 

Inteligentne kopiowanie makr 

Podobnie jak połączenia, makra można uzależnić od podstawowych elementów. Funkcja inteligentnego kopiowania pozwala skopiować takie makra z pierwotnych podstawowych elementów do nowych elementów. Nowe elementy nie muszą być identyczne, ponieważ skopiowane makro automatycznie przeliczy nowe geometrie, aby dopasować się do nowych podstawowych elementów. 

Pobierz DEMO już teraz i przekonaj się, jak Parabuild może ułatwić twój proces projektowania konstrukcji stalowych!

Stabilizacja 

Każdy rodzaj stabilizacji jest zdefiniowany w szablonie rysunku i obejmuje płyty usztywniające jako osobne połączenia. Zastosowanie stabilizacji między elementami wymaga jedynie ich wyboru i wybrania pożądanego typu. 

Dźwigary 

Dźwigary w Parabuild są definiowane jako makra oparte na szablonach i można je zastosować, po prostu wybierając linię modelu. Dźwigar zostanie przeliczony przy każdej zmianie linii modelu. Inne właściwości, takie jak kształty, liczba słupów, przesunięcia itp., można dostosować w edytorze makr. Dla swoich często powtarzających się części dźwigary wykorzystują dynamiczne tablice, które kopiują słupy i ich połączenia, dzięki czemu każdy słup może mieć różną wielkość (np. dźwigar o skośnych bokach) i nadal być kopią tego samego pierwotnego kształtu. Oznacza to, że każdy szablon rysunku dźwigara może być używany w różnych sytuacjach, nawet jeśli szablon dźwigara jest zaprojektowany przez użytkownika. 

Adaptacyjna tablica 

Aby obsługiwać potężne typy makr tworzone przez użytkowników, został opracowany nowy rodzaj tablicy. Ta tablica kopiuje makra i połączenia z zachowaniem ich reguł, dzięki czemu każda geometria będzie dostosowana w zależności od swojego położenia i pozycji względem geometrii bazowych. Oznacza to, że każdy wpis w tablicy może być unikalny, to nie są tylko dosłowne kopie! Gdy tablica musi rosnąć, można określić lokalizację wstawienia i źródło wpisu, jeśli zostały dokonane konkretne zmiany w różnych wpisach. Bardzo unikalną cechą tej tablicy jest to, że wpisy mogą mieć połączenia i makra, które łączą się wzajemnie, a te zostaną również umieszczone w tablicy i ponownie połączone, gdy będzie to wymagane.